FIGHT COVID-19

Ny regel 1/20/2020 alla bilar vid ett körprov måste ha ett rött KÖRPROV skylt på baksidan av bilen
New rule 1/10/2020 all the cars at a Driving Test must have a Red KÖRPROV sign at the rear of the car

Nya regler för körkort från den 1 mars 20'20

Förändringarna handlar främst om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras.
Det gäller alla körkortsbehörigheter.
Giltighetstiden för kunskapsprov behörighet B förlängs från två till fyra månader.

Du kan bli åtalat och få böter eller fängelse om du fuska vid Teoriprov

New Rules for Drivers license from 1/3/2020

New rules for driving licenses from 1 March 2020 The changes are mainly about the passing of the Theory test before the driving test can be done.

This means that you cannot do the driving Test if you dont pass the Theory Test. This applies to all license catagaries. The validity period for catagary test B is extended from two to four months.

You can be prosecuted if you cheat during Theory test

Tips på att Klara Körkort och Döda Nervositet TIPS PÅ ATT KLARA KÖRPROV LÄTTARE 

Tips to Pass The Driving Test & Kill Nervosity TIPS HOW TO PASS DRIVING TEST EASILY