Nya regler för körkort från den 1 mars 2020

Förändringarna handlar främst om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras.
Det gäller alla körkortsbehörigheter.
Giltighetstiden för kunskapsprov behörighet B förlängs från två till fyra månader.

Du kan bli åtalat och få böter eller fängelse om du fuska vid Teoriprov

New Rules for Drivers license from 1/3/2020

New rules for driving licenses from 1 March 2020 The changes are mainly about the passing of the Theory test before the driving test can be done. This applies to all license catagaries. The validity period for catagary test B is extended from two to four months.

You can be prosecuted and punished with fine or prison if you cheat during the theory test

Call Now
way to us