KÖRKORT B – Personbil

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar , lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.
För att få ett B-körkort finns det sex krav   du behöver uppfylla:

Du har ett giltigt körkortstillstånd.

Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

Du har fyllt 18 år.

Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.

Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

klicka kortet

Priser( Turbokurser planeras tillsammans med elever ) med bra rabatt.Detaljer  efter Turbokurser

 •  1lektion (50min) 58750kr bara en lektion (50min) 900kr .
 • 2 Lektioner 1700kr bara om du har kört nånTurbo paket
 • 1 Testlektion 800kr (50min)
 • Om du har bokat körprov då ingår inte  30 min  uppvärmning + KörprovAlla priser är inclusiv moms.
 • En betalt kurs gäller i 6 månader och återbetalas ej om det inte finns starka skäl tex sjukdom återbetalning med 10% adminstrativa kostnader avdrag.
 • Obs!! Dina privata avgifter för Körprov ska du betala själv ca 1200kr
 • Risk-1….800kr
 • Handledare (Introductionsutb)…. 500kr P/P
 • Bokpaket…. 650kr
 • 1000 uppdaterad online teori frågor…….700kr
 • Lån av bil omprov Trafikverket +1 lektion uppvärmning innan körpro
 • ————————
 • Turbo 1 (2 Dagar) 4000kr4 Körlektioner Eko driving + Säkerhetsko30min ppvärmning inunan körprov i sntrol + mma bil om vi bokar körprov
 • _________________
 • Turbo 2.(4 Dagar)…….6000kr 

7 körlektioner + 30min uppvärmning innan körprov i samma bil om vi bokar körprov  
Eko driving

 +a Säkerhetskontrol + Vi bokar Körprov 

___________

Turbo 3.(6 Dagar)…….10400kr  

12 körlektioner+ 30min uppvärmning innan körprov i samma bil om vi bokar körprov 
1000 online teori test frågor
Eko driving +  säkerhetskontroll + Vi bokar körprov 
Risk-1 (eller en körlektion)

___________

Turbo 4.(9 Dagar)……..14400kr
18 körlektioner+ 30min uppvärmning innan körprov i samma bil om vi bokar körprov 
1000 online teori test frågor
Eko driving + Säkerhetskontroll + Vi bokar körprov 
Risk-1 (eller en körlektion)

____________

Turbo 5.(2 V.)….22000kr 

27 Körlektioner+1000 online teori test frågor

Ekodriving)…. säkerhetskontroll +   Vi bokar körprov 
Risk-1 + Bokpaket + Extra hjälp material
1 lektion innan + samma bil Körprov i samma bil

Obs! Avbeställning 24 Timmar innan.Annars du blir debiterad