Before you can apply for a Private Teacher Course (Handledar kurs)
 • If you or your company, who wants to conduct driving training, is not registered in Sweden or if you are not registered for tax and VAT, you have to contact the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) and the Swedish Tax Agency (Skatteverket). To be able to apply you need a swedish identification number for you and your company. Read more at verksamt.se
 • The permit application with the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen)  requires electronic identification (e-legitimation, BankID or mobile BankID).
 •  Introductions utbildning  (Private Teacher Course)  for car and light truck If you are going to practice private , you will need an approved supervisor.
 • Private supervisor,  for competency B, must have completed an introductory course before he or she can be approved. As a student, you must also have completed the course for your supervisor to have his application tested by the Transport Agency. You must be at least 15 years and 9 months to get the education (you can practice a car from the age of 16).
 • You must make an application for each student if you are going to practice with several students. You can have 15 approvals at the same time.  In order for your application to be approved, there are some requirements you need to meet:
 • You are 24 years old.
 • Your student has a driving permit.
 • You and your student have completed an introductory course in the last five years, if the exercise runs for passenger cars or light trucks.
 • You have a valid driving license from Sweden or another EEA country. You should have been authorized for the vehicle you are going to practice for a total of at least five of the last ten years.
 • If your application is approved, you will receive a certificate of approval as a supervisor sent to you. The proof should always accompany you during practice. It’s you as a supervisor who counts as a driver. 
 • PTC (introductions Utbildning) PTC about three hours.  information  about the supervisor’s responsibility, requirements and assessment during practice
 • Criteria that apply to driver tests (knowledge tests and driving tests).  Information about the importance of driving to reduce fuel consumption, lower fuel costs and reduced carbon dioxide emissions, and how important driving experience is for road safety.
 • It is also discussed how instructer and students can interpret the same traffic situation differently.
 
 
 

Introduktionsutbildning för bil och lätt lastbil

 • Om du ska träna privat behöver du en godkänd handledare. Privat handledare, för behörighet B, måste ha genomfört en introduktionskurs innan han eller hon kan godkännas.
 •  Som elev måste du också ha avslutat kursen för din handledare för att få sin ansökan testad av trans portstyrelsen måste vara minst 15 år och 9 månader för att få utbildningen (du kan träna en bil från 16 års ålder). 
 • Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 15 godkännanden samtidigt.

 • För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

 • Du har fyllt 24 år.

 • Din elev har ett körkortstillstånd.

 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.

 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

 • Läs mer om vad som krävs att du ska bli handledare.

 • Om vi beviljar din ansökan får du ett bevis om godkännande som handledare hemskickat till dig. Beviset ska du alltid ha med dig vid övningskörning. Det är du som handledare som räknas som förare.

 • Kursen tar cirka tre timmar. Information om handledarens ansvar, krav och bedömning under praktiken Kriterier som gäller för förarprov (kunskapstester och körprov). Information om vikten av att köra för att minska bränsleförbrukningen, lägre bränslekostnader och minskade koldioxidutsläpp, och hur viktig körupplevelse är för trafiksäkerheten.
 • Det diskuteras också hur lärare och elever kan tolka samma trafik situation på olika sätt.