Cheema30/01/2024

Översatt av Google) Jag rekommenderar Muffi som körlärare för alla som vill lära sig det svenska sättet att köra bil. Med sin exceptionella lärarförmåga, expertis och engagemang hjälpte han mig inte bara klara mitt körprov utan också bli en säker och självsäker förare. Om du letar efter en instruktör som kan leverera exceptionella resultat på kort tid, är Muffi den du ska välja. Tack, Muffi, för din enastående instruktion och orubbliga stöd!

(Original)
I recommend Muffi as a driving instructor for anyone looking to learn the Swedish way of driving. With his exceptional teaching skills, expertise, and dedication, he

helped me not only pass my driving test but also become a safe and confident driver. If you’re seeking an instructor who can deliver exceptional results in a short amount of time, Muffi is the one to choose. Thank you, Muffi, for your outstanding instruction and unwav