Äldsta bästa Trafikskola i Jakobsberg                                    Listen to Great Music ´The Alley´                                                         The Oldest Best English speaking Traffic School in Jakobsberg

    
         Next English Risk-1 on saturday  25/11/2017 at 13.00hrs........................................Register Here Risk-1 English   Next English PrivateTeacher Course (Hlutb) on Saturday  25/11/2017 at 16.00hrs.....Register Here English PTC (Hlutb.)                                                     KÖRKORTKörkort B - Personbil.................
Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.
För att få ett B-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

Du har ett giltigt körkortstillstånd.
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
Du har fyllt 18 år.
Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Risk-1 (del 1)Skall göras I samband med körkorts teori i början av körkortsutbildning
Den omfattar
·Trötthet
·Alkohol
·Andra Droger
·Riskfyllda beteenden i trafiken
Risk-2 (del 2) Halkbana skall göras I slutetskedet av körkortsutbildning
Den omfattar
·Hastighet
·Säkerhet
·Körning under svåra förhållanden

Tid ca 3 timmar Risk-2 ca 4 timmar med rast och fika
Legitimation kontroll
Rapportering: Electronisk överförings I ett systemgodkänd av TS.
Register-sparas I 5 år
R-1Gäller I 5 år
Krav på lärare.GK av TS :Krav på elev 15år 9mån giltigt leg KKST.
Körprov = Teoriprov + Körprov PAYMENT/BETALNING: KONTO NR. 53921012058:   BG. 5749-1813