Priser ( Turbokurser planeras intensivt tillsammans med elever ) med bra rabatt. 

 • Vi  kan boka körprov efter en Test Lektion.
 • Turbo Lektioner.
 • 1 körlektion  580-750kr (50Min) Bra Rabatt i Turbokurser
  2 körlektioner (Körvana krävs, Öva vad du vill) 1500kr
 • 1 Testlektion 800kr (60min).
 • Körprov räknas som 1 lektion
 • Helg/övertid 200kr extra/lektion
 • Om du har bokat körprov då ingår inte  30 min  uppvärmning + Körprov (1Lektion)

Turbo 1.(2 Dagar) 
4 körlektioner + 30min uppvärmning innan Körprov i samma bil___________2900kr
Eko driving + Säkerhetskontrol

Turbo 2.(4 Dagar) 
7 Körlektioner + 30 min uppvärmning innan Körprov i samma bil__________4900kr
Eko driving + Säkerhetskontrol

Turbo 3.(6 Dagar)  
12 Körlektioner + 30 min uppvärmning innan Körprov i samma bil_________9500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll

 Risk-1 (eller en körlektion)

Turbo 4.(9 Dagar)
18 Körlektioner + 30 min uppvärmning innan Körprov i samma bil________13500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll

Risk-1 (eller en körlektion)

Turbo 5.(2 Veckor) 
27 Körlektioner + 1 lektion innan + samma bil Körprov i samma bil_______21000kr
Eko driving + Säkerhetskontroll

Risk-1 + Bokpaket + Teoriprov

Obs.

 • Avbokning 24 timmar innan annars blir du debiterad
 • Alla priser är inclusiv moms.
 • En betalt kurs gäller i 6 månader och återbetalas ej om det inte finns starka skäl tex sjukdom återbetalning med 10% adminstrativa kostnader avdrag.
 • Obs!! Dina privata avgifter för Körprov ska du betala själv ca 1200kr
 • Risk-1….. 700kr (350kr) 12 års Jubiieum Riskutbildning
 • Handledare (Introductions utb)……………. 500kr (250kr) 12 års Jubileum Riskutbildning
 • Bokpaket…. 650kr
 • 1000 uppdaterad online teori frågor…………350k
 • Lån av bil omprov Trafikverket +1 lektion innan. 1600kr dina

Charges (Turbo Courses are planned  together with you with discount)

 • We can book your Driving Test after a test Lesson.
 • Turbo Lessons.
 •  1 Driving lesson       580-750kr (50Min) Good Discount in Turbo Courses
 • 2 Driving lessons (practice as you wish) 1500kr
 • 1 Test lesson 800kr (60min).
 • Driving Test = 1 Driving lesson 
 • Weekends/Holidays 200kr extra/per lesson
 • If you have booked a Driving Test yourself then warm up 30min+ Test (1 Lesson) not included

Turbo 1.(2 Days) 
4 Driving Lessons + 30min warm up before test in the same car _______2900kr
Eco driving + Security control

Turbo 2.(4 Days) 
7 Driving lessons + 30 min warm up before test in the same car________4900kr
Eco driving + security control

Turbo 3.(6 Days)  
12 Driving lessons + 30 min warm up before test in the same car_______9500kr
Eco driving + Security control

 Risk-1 (or 1 driving lesson)

Turbo 4.(9 Days)
18 Driving lessons + 30 min varm up in the same car___________________13500kr
Eco driving+ secutity control

Risk-1 (or 1 driving lesson)

Turbo 5.(2weeks) 
27 Driving Lessons+30min warm up before test in the same car_________21000kr
Eco driving+security control

Risk-1 + Bokpacket + Theory test

Please  Note

 • Cancellation 24 hrs before the booked time otherwise you will be debited
 • All the prices are with VAT.
 • A booked Course is valid for 6 months and is not refundable,some conditions apply.Payment return with 10% reduction for administration costs
 • Please Note You private charges for the Driving Test will be paid by you about 1200kr.
 • Risk-1….. 700kr (350kr) 12 year jubilee Risk-Education
 • Introductions utb in english…………..500kr  (250kr) 12 year Jubilee Risk-Education
 • Book packet….. 950kr
 • Only English Driving Book Latest……700kr
 • English Theory exercise book ………..120kr
 • English Driving Exercise book……………..130kr
 • 1000 uppdaterad online theory test questions………….350kr
 • Hire of car for Driving test +1 lesson before test………1600kr