Priser ( Turbokurser planeras tillsammans med elever )
 Vi bokar körprov om du tar Turbo 3,4,5. Eller kan boka efter en Test Lektion.
Alla Turbokurser planeras Intensivt.
 
1 Testlektion 500kr (30min)
1 körlektion 800kr (50Min)
Körprov = 1 Körlektion
Helg/övertid 200kr extra/lektion
Turbo 1.(2 Dagar) (4 körlektioner) en Test Lektion kan krävas
2 Körlektioner + 1 lektion innan+ samma bil Körprov……..2900kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Turbo 2.(4 Dagar) (7 körlektioner)
5 Körlektioner + 1 lektion innan + samma bil Körprov……..4900kr
Eko driving + Säkerhetskontrol
Turbo 3.(6 Dagar)  (12 Körlektioner)
10 Körlektioner + 1 lektion innan + samma bil Körprov……9500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
 Risk-1 (eller en körlektion)
Turbo 4.(9 Dagar) (18 körlektioner)
16 Körlektioner + 1 lektion innan + samma bil Körprov……13500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Risk-1 (eller en körlektion)
Turbo 5.(2 Veckor) (27 körlektioner)
25 Körlektioner + 1 lektion innan + samma bil Körprov…..23000kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Risk-1+Risk-2 + Bokpaket + Teoriprov
 
 Obs!

Avbokning 24 timmar innan annars blir du debiterad

Alla priser är inclusiv moms.

En betalt kurs gäller i 6 månader och återbetalas ej om det inte finns starka skäl tex sjukdom

Obs!! Dina privata avgifter för Körprov ska du betala själv ca 1200kr

Risk-1….. 700kr

Risk-2….. 2000kr

Introductions utb…… 500kr

Bokpaket….. 650kr

1000 uppdaterad online teori frågor…………350k
Lån av bil omprov Trafikverket +1 lektion innan. 1600kr

godkänd för F skattr.  

English Prices (Turbo courses are planned together with student ) 
We book the driving Test if you take Turbo 3,4,5. Or after a Test lesson.
All the Turbo Courses are planned Intensive
1 Test lesson 500kr (30min)
1 Driving lesson 800kr (50Min)
Driving Test = 1 Driving Lesson
Weekends 200kr extra/lesson
Turbo 1.(2 Days) (4 driving lessons) a test lesson can be required
2 Driving lessons + 1 lesson before + same car at test ….2900kr
Eco driving + Car security check
 Turbo 2.(4 Days) (7 driving lessons)
5 Driving lessons + 1 lesson before + same car at test……….4900kr
Eco driving + Car security check
Turbo 3.(6 Days) (12 driving lessons)
10 Driving lessons+1 lesson before + same car at test……….9500kr
Eco driving + Car security check
Risk-1(or 1 extra driving lesson)
Turbo 4.(9Days) (18 driving lessons)
16 Driving lessons + 1 lesson before + same car at test…….13500kr
Eco driving + Car security check
Risk 1(or 1 extra driving lesson)
Turbo 5.(2 Weeks) (27 driving lessons)
25 Driving lessons + 1 lesson before + same car at test……..23000kr
Eco driving + Car security check
Risk-1.Risk-2, Book packet + Theory test
 
Please Note!

Cancelation of a driving lesson 24 hrs before otherwise debitation 

All prices include (Vat) moms.

Please Note!!! Your private fee for Driving test is not included about 1200kr.

A paid Course is valid for 6 months and is not refunded, some exceptions apply

Risk-1…… 700kr

Risk-2…… 2000kr

Introductions utb…… 500kr

English Book…. 650kr

1000 Theory test questions……………….350kr

Easy way to Drivers license by Muffi………..100kr

1 Lesson and same car at driving test 1600kr

Good for F Tax.

Close Menu
Call Now
way to us