Recensionen skrev av Ana Kropinova

I drove with Muffi for 18 hours, we did an intensive course and then I passed my driving test! He takes a very interesting and fun approach to driving and customises his approach to all of his students 🙂

(Översatt av Google)
Jag körde med Muffi i 18 timmar, vi gjorde en intensivkurs och sedan klarade jag mitt körprov! Han har ett mycket intressant och roligt förhållningssätt till körning och anpassar sitt förhållningssätt till alla sina elever 🙂

_________________

Recensionen skrev av

Igår
Muffi är den bästa trafikläraren jag träffat. Han har fina bilar och har bra priser. Tog ett av hans turbo paket som hjälpte mig att få körkortet på mindre än 2 veckor. Tack Muffi
_______________
Arimdam Das 17/04/23
Muffi is a wonderful teacherwith lots of expieren.ce.
! did my risk-1and my Turbo 2 driving lcertain . He fine tuned certain  nuances of driving in Sweden over 3 sessions.I passed  himessons at the first ATTEMPT.t HGHLY RECOMENDED!!!
_____________________

Nathalia Gök  Rekomemderar

Muffis Trafikskola har hjälpt mig en hel del! Jag fick en sån bra körupplevelse och körde mig en hel del från gick igenom alla vägar och områden som jag befann mig inför uppkörningen.

Detta gjorde mig mer än söker och kvalificerad i för mitt test.

_______________

Qudsia Arfan 19/05/23 🚗🚗🚗🚗🚗

Klarade körkortet och allt är tack vare Muffi.
Han hjälpte mig en hel deloch jag fick en bra korupplevelse från honom.Han är jätte trevligt och en annan super grej är att han kan prata olika språk,Urdu,Pun och Sjabi,Engelskavenska.Jag rekommendera verkligen Muffis Trafikskola och ni borde testa även
_______________
Nadia Malik🚗🚗🚗🚗🚗 29/6/23
Muffi Hjälpte mig ta mitt körkort och han är en super bra trafiklärare.Han är tydligt och ger mycket bra tips so hjälpte mig super mycket. Tack igen
                                      ______________ 
Eric Franck🚗🚗🚗🚗🚗 30/6/23
Great teacher with lots of expierence, you will not regret choosing him!
_________________
 
Statistik om recensenten1 recension • 2 foton

Recensionen skrev av Divjeet Singh

 14 timmar sedan

I recently had the privilege of learning from an outstanding driving instructor, Muffi, who not only taught me the Swedish way of driving but also helped me rectify the errors that had caused me to fail my first driving test. With just six classes, Muffi’s guidance and expertise enabled me to successfully clear my driving test. I couldn’t be more grateful for the invaluable skills and knowledge I acquired during our time together.

From the very first lesson, Muffi’s passion for teaching and dedication to his craft were evident. He exuded a calm and patient demeanor that immediately put me at ease, eliminating any nervousness I had about driving. Muffi’s ability to create a comfortable and encouraging learning environment was instrumental in my progress.

One of the most remarkable aspects of Muffi’s instruction was his deep understanding and emphasis on the Swedish way of driving. He not only taught me the technical aspects of driving but also instilled in me the principles and values that define Swedish driving culture. Muffi’s teachings went beyond the mere mechanics of operating a vehicle; he focused on developing a mindset of safety, awareness, and consideration for others on the road.

Muffi’s teaching style was tailored to my specific needs, allowing him to identify and address the errors I had been making. His keen observation skills and constructive feedback enabled me to quickly overcome my shortcomings and improve my driving abilities. He patiently worked with me on each aspect, from maneuvering through complex traffic situations to perfecting my parallel parking skills.

Furthermore, Muffi’s ability to break down complex driving concepts into simple, easy-to-understand explanations was a true testament to his expertise. He was always ready to answer any questions I had, ensuring that I fully grasped the concepts before moving on. His clear communication and step-by-step instructions made learning and executing maneuvers a breeze.

I must also commend Muffi on his punctuality and professionalism. He was always on time for our lessons and maintained a high level of professionalism throughout our interactions. His friendly and approachable nature fostered a positive learning environment, making each class enjoyable and motivating.

In conclusion, I wholeheartedly recommend Muffi as a driving instructor for anyone looking to learn the Swedish way of driving. With his exceptional teaching skills, expertise, and dedication, he helped me not only pass my driving test but also become a safe and confident driver. If you’re seeking an instructor who can deliver exceptional results in a short amount of time, Muffi is the one to choose. Thank you, Muffi, for your outstanding instruction and unwavering support!

 
Statistik om recensenten1 recension • 0 foton

Recensionen skrev av Jared Keown

 4 timmar sedan

(Översatt av Google) Jag rekommenderar helhjärtat Muffi’s Driving School till alla som är på väg för att ta ett svenskt körkort. Muffi är en otroligt kunnig och erfaren instruktör som verkligen bryr sig om sina elevers framgång. Han hjälpte mig att snabbt anpassa min körstil till svensk standard och klara mitt körprov. Tack, Muffi!

(Original)
I whole-heartedly recommend Muffi’s Driving School to anyone on their journey to obtain a Swedish driver’s license. Muffi is an incredibly knowledgeable and experienced instructor that really cares about the success of his students. He helped me quickly adapt my driving style to Swedish standards and pass my driving exam. Thank you, Muffi!

_____________

 
19/09/23
Rashail
Very good and experience teacher.
______________________________________________
Säf Ul Wahab Ansari🚗🚗🚗🚗🚗
Recensionen skrev av Säf Ul Wahab Ansari
Säf 1/11/2024
Skulle verkligen tipsa om att ta lektioner från Muffis Trafiksskola. Bra erfarenhet och väldigt trevlig samt bra på att lära ut.
___________________
 

Tharindu Rathnayake 11/11/23
för 3 timmar sedan
Muffi är en utmärkt lärare, och han hjälpte mig att anpassa min körning till svenska vägar. Han är väl erfaren och har några unika undervisningsmetoder. Det viktigaste är att han verkligen vill att hans elever ska klara sig.
Jag rekommenderar helhjärtat Muffis School.
Tack så mycket, Muffi
_____________________