Covid-19

 

Vi vill förhindra samhällsspridning av Covid-19 på Muffis Trafikskola?

  • Vi vill inte att elever som varit utomlands i ett område som UD avråder icke nödvändiga resor till/från skall vistas i våra lokaler, köra körlektioner eller delta på kurs inom 14 dagar efter hemkomst.
  • Vi förlitar oss på att du som känner dig lite sjuk avstår från att besöka oss eller delta på lektion eller kurs.
  • Vi ber om din förståelse för att vi kan be dig att avstå från din lektion om vi ser att du börjar visa förkylningssymptom. Det gör vi i så fall med omtanke om din och andras hälsa.
  • Vi själva håller god handhygien, tvättar och spritar de ytor våra kunder måste ta i ofta och håller bilar ren och fräsh.
  • Ha alltid en MASK när du besöker os

 

 

Covid-19

We want to prevent the social spread of Covid-19 at Muffi’s Traffic School?

  • We do not want students who have been abroad in an area not recommend for travel to / from to visit or be in our premises, drive driving lessons or attend a course within 14 days after returning home.
  • We rely on you who feel a little sick to refrain from visiting us or attending a lesson or course.
  • We really hope you understand when we can ask you to refrain from your lesson if we see that you are starting to show cold symptoms. In that case, we do so with consideration of your and others’ health.
  • We maintain good hand hygiene ourselves, wash and spray the surfaces our customers have touched and keep our cars clean.
  • Carry always a MASK when you visit us