English Prices (Turbo courses are planned together with student)

1 Test Lesson 500kr (40min)
1 driving lesson 800kr (50min)
Driving Test = 1 Driving Lesson
Weekend overtime + 200kr
Turbo 1. (4 driving lessons)
2 Driving lessons + 1 lesson before driving test………2900kr
Eco driving + Car security check
Turbo 2. (7 driving lessons)
5 Driving lessons + 1 lesson + same car at test……….4900kr
Eco driving + Car security check
Turbo 3. (12 driving lessons)
10 Driving lessons+1 lesson + same car at test……….9500kr
Eco driving + Car security check
Risk-1(or 1 extra driving lesson)
Turbo 4. (18 driving lessons)
16 Driving lessons + 1 lesson + same car at test…….13500kr
Eco driving + Car security check
Risk 1(or 1 extra driving lesson)
Turbo 5. (27 driving lessons)
25 Driving lessons + 1 lesson + same car at test……..23000kr
Eco driving + Car security check
Risk-1.Risk-2, Book packet
Please Note!
Cancelation of a driving lesson 24 hrs before otherwise debitation
All prices include (Vat) moms.
Your private fee for Driving test is not included
A paid Course is valid for 6 months and is not refunded, some exceptions apply
Risk-1 700kr
Risk-2 2000kr
English Book 650kr
Hire of car for driving Test+1driving lesson before 1600kr
Registered for F Tax

Priser ( Turbokurser planeras tillsammans med elever )

1 Testlektion 500kr (40min)
1 körlektion 800kr (50Min)
Körprov = 1 Körlektion
Helg/övertid 200kr extra/lektion
Turbo 1. (4 körlektioner)
2 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……..2900kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Turbo 2. (7 körlektioner)
5 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……..4900kr
Eko driving + Säkerhetskontrol
Turbo 3. (12 Körlektioner)
10 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……9500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
 Risk-1(eller en körlektion)
Turbo 4. (18 körlektioner)
16 Körlektioner + 1 lektion + samma bil Körprov……13500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Risk-1 (eller en körlektion)
Turbo 5. (27 körlektioner)
25 Körlektioner + 1 lektion + samma bil Körprov…..23000kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Risk-1+Risk-2+ Bokpaket
Obs!
Avbokning 24 timmar innan annars blir du debiterad
Alla priser är inclusiv moms.
En betalt kurs gäller i 6 månader och återbetalas ej om det inte finns starka skäl tex sjukdom
Dina privata avgifter för Körprov ska du betala själv
Risk-1 700kr
Risk-2 2000kr
Bokpaket 650kr
English Book 650kr
Lån av bil omprov Trafikverket +1 lektion innan. 1600kr
godkänd för F skatt