PRISER-CHARGES

Priser ( Turbokurser planeras tillsammans med elever )

1 Test Lektion 500kr (40min)
1 körlektion 800kr (50Min)
Körprov = 1 Körlektion
Helg/övertid 200kr extra/lektion

Turbo 1. (4 körlektioner)
2 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……..2900kr
Eko driving + Säkerhetskontroll

Turbo 2. (7 körlektioner)
5 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……..4900kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
1400 Data test frågor

Turbo 3. (12 Körlektioner)
10 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……9500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
1400 Data test frågor
Risk-1(eller en körlektion)

Turbo 4. (18 körlektioner)
16 Körlektioner + 1 lektion+ samma bil Körprov……13500kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
1400 Data test frågor
Risk-1 (eller en körlektion)

Turbo 5. (27 körlektioner)
25 Körlektioner + 1 lektion + samma bil Körprov…..23000kr
Eko driving + Säkerhetskontroll
Risk-1,Risk-2,Bokpaket,1400 Data test frågor

Obs!
Avbokning 24 timmar innan annars blir du debiterad
Alla priser är inclusiva moms.
En betalt kurs gäller i 6 månader och återbetalas ej om det inte finns starka själ tex sjukdom
Dina privata avgifter för Körprov ska du betala själv

Risk-1 700kr
Risk-2 2000kr
Bokpaket 650kr
Data Test 1400 frågor 500kr (350) elever
English Book Packet 750kr
English Book 650kr
Lån av bil omprov TVerk +1 lektion innan. 1600kr
godkänd för F skatt
………………………………………………………………………………………………………………………………

English Turbo Courses Prices (Turbo courses are planned together with students)

1 Test Lesson 500kr (40min)
1 driving lesson 800kr (50min)
Driving Test = 1 Driving Lesson
Weekend overtime + 200kr

Turbo 1.(4 driving lessons)
2 Driving lessons + 1 lesson before driving test………2900kr
Eco driving + Car security check

Turbo 2.(7 driving lessons)
5 Driving lessons + 1 lesson + same car at test……….4900kr
Eco driving + Car security check
1400 Data Test Questions

Turbo 3.(12 driving lessons)
10 Driving lessons+1 lesson + same car at test……….9500kr
Eco driving + Car security check
1400 Data Test Questions
Risk-1(or 1 extra driving lesson)

Turbo 4.(18 driving lessons)
16 Driving lessons + 1 lesson + same car at test…….13500kr
Eco driving + Car security check
Risk 1(or 1 extra driving lesson)

Turbo 5.(27 driving lessons)
25 Driving lessons + 1 lesson + same car at test……..23000kr
Eco driving + Car security check
Risk-1.Risk-2, Book packet, 1400 Data Test Questions

Please Note!
Cancelation of a driving lesson 24 hrs before otherwise debitation
All prices include (Vat) moms.
Your private fee for Driving test is not included
A paid Course is valid for 6 months and is not refunded, some exceptions apply
Risk-1 700kr
Risk-2 2000kr 
Data Test  1400 Theory Questions 500kr (350) if you go Risk-1
English Book Packet 750kr
English Book 650kr
Hire of car for driving Test+1driving lesson before 1600kr
Registered for F Tax

Lämna ett svar